Γαλακτοβιομηχανία Μανδρέκας μηχανογραφείται από την TRIAS RETAIL SYSTEMS

 

Το δεύτερο κατάστημα της αλυσίδας Μικρά ΜΕγάλα ξεκίνησε τη λειτουργία του στην περιοχή του Ζωγράφου Αττικής και μηχανογραφειται πλήρως από την εταιρεία ΤΡΙΑΣ RETAIL SYSTEMS με λογισμικό της εταιρείας ICG Software. Η γαλακτοβιομηχανία Μανδρέκας, στην οποία ανήκει και η αλυσίδα καταστημάτων Μικρά ΜΕγάλα, εμπιστεύτηκε τη μηχανογράφηση των καταστημάτων λιανικής με το λογισμικό FrontRetail, τωv φορτηγών με το Auto Venta (λογισμικό τιμολόγησης επί αυτοκινήτου τύπου Xvan) αλλά και την κενρικοποίηση του συστήματος καθώς και της διαχείρισης αποθηκών με το ICGManager, στην εταιρεία ΤΡΙΑΣ RETAIL SYSTEMS.