Το κομμάτι το hardware (μηχανολογικός εξοπλισμός) ήταν και είναι ειδικότητά μας. P.O.S. με ενσωματωμένο εκτυπωτή ή χωρίς, εκτυπωτές, οθόνες πελάτη, αναγνώστες καρτών, βιομετρικοί αναγνώστες (δαχτυλικό αποτύπωμα) κ.α.

Εμφάνιση/Απόκρυψη